qc traihoi chott xuc tien thuong mai binh dinh
Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1479/QĐ-UBND kèm Kế hoạch truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức truyền thông, phổ biến về:Vị trí, vai trò, ý nghĩa, những tác động tích cực và sự cần thiết của Thừa phát lại trong đời sống pháp lý hiện nay. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Thừa phát lại và các quy định pháp luật, các văn bản liên quan đến thí điểm chế định Thừa phát lại.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thừa phát lại; cơ chế hoạt động, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan với Văn phòng Thừa phát lại trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tình hình và kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; những vướng mắc, bất cập nảy sinh từ thực tiễn triển khai thực hiện thí điểm chế định này.Quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp cũng như cách thức sử dụng dịch vụ Thừa phát lại.
Mục đích của Kế hoạch là nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về chủ trương, chính sách thí điểm chế định Thừa phát lại của Đảng và Nhà nước; về vị trí, vai trò, ý nghĩa và những nội dung chủ yếu của chế định Thừa phát lại. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết và nâng cao khả năng tiếp cận của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với loại hình dịch vụ này; thu hút nhân dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ do Thừa phát lại cung cấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình./.

Mỹ Cẩm  (Cập nhật ngày 21-07-2014)         VIDEO
qc phải
qc phải
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               9
  Số lượt truy cập: 104918
GẠCH NGÓI SƠN VŨ
Địa chỉ:cụm Công Nghiệp Phú An - Xã Tây Xuân - Tây Sơn - Binh Định
Tel:0563880630 . - Phone:0988858353. - Email:ngoilopdntnsonvu@yahoo.com.vn
Website được hỗ trợ theo Chương trình phát triển Thương mại điện tử của Sở Công Thương Bình Định từ nguồn kinh phí do UBND tỉnh Bình Định cấp.
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)